Sat. Apr 4th, 2020

Mirmee

A window to global village…

Nepal tourism and corona virus 2020

टीकाराम सापकोटा पर्यटन उद्योग अत्यन्तै सम्वेदनशील हुन्छ । यो उद्योग मानवीय आवतजावतबाट मात्रै सृजना हुने हुँदा जव मानवीय आवतजावतमा समस्याहरु...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.