Posted in Mirmee News

रोइला गित

रोइला गितको परिचय :- तिर्खा लाग्दा पानी,असेट् लाग्दा काँ जानी, असेट् लाग्दा काँ जानी,, भाका बलामैको,पानी मीठो बिर्घाको,लाईदेऊ माया निर्भाको,, स्याङ्जा :- (आँधीखोला)को सेरोफेरोमा एक्लै…

Continue Reading...