Posted in मिर्मीका फोटोहरु

पर्यटकिय गन्तव्य मिर्मी

नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्दुत परियोजनास्थल मिर्मीका केही दृष्यहरु:  

Continue Reading...
Posted in Mirmee News

मिर्मी : एक सुन्दर भूमि

Continue Reading...
Posted in Mirmee News

Have your say

Please write us your story to share

Continue Reading...