गर्मि बढ्दै गरेको अवस्था

देशभर गर्मि बढ्दै गरेको अवस्था छ । गर्मि महिनामा अरु समयमा भन्दा पानी पिउन पर्दछ ।

Image result for water

गर्मि याम संगसंगै मानिसलाइ विभिन्न किसिमका रोगले आक्रमण गर्ने हुने हुनाले बाहिर निस्किदा पनि सुरक्क्षित हुने किसिम ले हिड्नु पर्ने हुन्छ । गर्मि यामको समयमा बाहिर निस्कदा पनि अनुहार कालो हुने हुनाले सुन्ब्लक क्रिम को प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।गर्मीयाम को समयमा बढी चर्को घाममा बाहिर ननिस्कने ।

Author: saru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *