मिर्मीमा मतदान जारी

No Comments

काली गण्डकी गाउँ पालिका वार्ड नं:७ मिर्मीमा मतदान जारी रहेको छ। 

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: