भगवती नमुना माविका छात्रलाई सम्मान तथा पुरस्कार

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा आयोजित 2075 सालको राष्ट्रिय प्रतिभापहिचान कार्यक्रम भगवती नमुना माविका छात्र गौरव पाण्डेयले भाषा साहित्य बिधामा तृतीय स्थान हासिल गरेकोमा विधालयले सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ।

जिल्ला स्तरीय प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममा 2073,2074 र2075 साल तीन वर्ष नै भाषा र साहित्य विधा तर्फ हाल भगवती नमुना मा.वि मा अध्ययनरत पाण्डेयले ह्याट्रिक गरेका हुन्।

Author: Mirmee Reporter-BN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *