कालीगण्डकी गाउँपालिकाले माग्यो केन्द«, अस्पताल र बसपार्कलाई जग्गा

कालीगण्डकी गाउँपालिकाले माग्यो केन्द«, अस्पताल र बसपार्कलाई जग्गा

स्याङजाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको केन्द«को प्रशासकीय लगायत अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ४ अन्तर्गतका विभिन्न व्यक्ति तथा संघ सस्ंथाहरुलाई आवश्यक कागजात सहित निवेदन पेश गर्न पत्राचार गरेको छ । वडा नं. ४ अहिलेको प्रशासकीय केन्द« रहेको ठाउँ हो ।

यसै गरि गाउँपालिकाले वडा नं. ७ लाई अस्पताल र बसपार्क निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ७ अन्तर्गतका विभिन्न व्यक्ति तथा संघ सस्ंथाहरुलाई आवश्यक कागजात सहित निवेदन पेश गर्न पत्राचार गरेको छ । वडा नं. ७ मिर्मीमा पर्दछ ।

उक्त निवेदन जारी भएको सूचनाको मितीले १५ दिन भित्र बुझाइसक्नु पर्नेछ ।

सूचनाहरु निम्नानुसार रहेका छन्ः

Author: Mirmee Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *