लोक सेवा विशेष  — लोक सेवा आयोगमा बारम्बार सोधिने प्रश्न ः

नेपालको राजनैतिक विभाजनको कारणहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

हाल नेपालको संविधान अनुसार नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि विभाजन गरिएको छ । जसअनुसार नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । यसरी नेपाललाई राजनैतिक आधारमा विभाजन गर्नुको मुख्य कारणहरु निम्न छन् ः–

   देशको सबै क्षेत्रहरुमा समानुपातिक ढङगबाट विकास गर्न ।

   साधन स्रोतको न्यायोचित रुपमा वितरण गर्न ।

   देशको प्रशासनिक गतिविधिहरुलाई सरल र सहज ढङगबाट अगाडि बढाउन ।

   देशभित्र रहेका साधन र तिनको सही रुपमा सदुपयोग गर्न ।

   विकासको गतिलाई विकेन्दि«करणको माध्यमबाट अगाडि बढाउन ।

   सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न ।

   आन्तरिक बसाइँसराइ र शहरी घनत्वको चापलाई नियन्त्रण गर्न ।

   राज्यको दैनिक प्रशासनलाई विकेन्दि«करणको माध्यमबाट सुचारु रुपले सञ्चालन गराउन ।

   यसअघि जिल्लाबाट लिइरहेका सेवा सुविधा गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहमा पु¥याउन ।

   जनताले अहिलेसम्म गा.वि.स. बाट लिइरहेका सेवा सुविधा वडाबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गराउन ।

   विकास निर्माणका कार्यमा केन्द« र प्रदेशसँग नबाझिने गरि ऐन, नियम बनाएर लागु गर्ने अधिकार समेत दिई स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन ।

   जनताले प्राप्त गरिरहेका सुविधालाई अझ सहज बनाउने अभिप्रायले समेत नेपालको राजनैतिक विभाजन भई आएको छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Mirmee Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *