कती पर्‍यो मिर्मी लाई बजेट ?? हेर्नुहोस ।


कालिगण्डकी गाउँपालिकाको बजेट बिनियोजन अन्तर्गत वडा नं ७ लाई छुट्टाइएको प्रमुख शिर्षक बजेटहरु : मिर्मी बहुमुखी क्याम्पस लाई = १५ लाख 

रँगशाला निर्माणको लागि = ५ लाख  

मिर्मी रिङरोड = ५ लाख 

नयाँ निर्माणाधिन सिद्धेस्वर मन्दिर र पौवा निर्माण = ३ लाख 

पलिचौर सिद्धेस्वर मन्दिर = १ लाख 

मध्य तेर्सो रोड भित्री मिर्मी = ५००००

साङ्रो – मिलनचोक सडक = ५००००

( माथी उल्लेख गरिएको जानकारी आँशिक हो पूर्ण जानकारी अन्य पोस्ट मा उल्लेख गरिनेछ ) 

Author: Mirmee Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *