पर्यटकिय गन्तव्य मिर्मी

नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्दुत परियोजनास्थल मिर्मीका केही दृष्यहरु:

 

ड्याम साईट- मिर्मी

मिर्मी फॉटको दृस्य

Leave a Reply

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: