पर्यटकिय गन्तव्य मिर्मी

नेपालको सबैभन्दा ठुलो जलविद्दुत परियोजनास्थल मिर्मीका केही दृष्यहरु:

 

ड्याम साईट- मिर्मी
मिर्मी फॉटको दृस्य

Author: Mirmee Reporter-BN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *