Posted in Mirmee News

रोइला गित

रोइला गितको परिचय :- तिर्खा लाग्दा पानी,असेट् लाग्दा काँ जानी, असेट् लाग्दा काँ जानी,, भाका बलामैको,पानी मीठो बिर्घाको,लाईदेऊ माया निर्भाको,, स्याङ्जा :- (आँधीखोला)को सेरोफेरोमा एक्लै…

Continue Reading...
Posted in Mirmee News

सादर निमन्त्रणा

यही मिति २०७४ साल कार्तिक २६ गते आइतबारका दिन १०.० बजे साबीक श्रीकृष्ण गण्डकी गा.बि.स हाल कालिगण्डकी गाँउपालिका वडा न°५,६ र ७ लाई पूर्ण खोप…

Continue Reading...